Opbevaring af korn går galt for mange

Der er alt for ofte korn, der ikke bliver tørret og kølet korrekt. Og i år kan problemet blive endnu større, især fra marker med grønskud eller korn der er høstet for vådt.

Af Kasper Holm Kristensen, planteavlskonsulent, Velas

Tørring og opbevaring af det høstede korn er en meget væsentlig opgave, som skal prioriteres højt for at sikre kvaliteten af varen.

Ved snak med personer fra grovvaren som udtager prøver, og egne erfaringer, er der alt for ofte et parti, som ikke bliver tørret og kølet korrekt.

Det er forventeligt, at det kan blive et endnu større problem i år, specielt fra marker med grønskud og våde læs.

Kornet slår sig

Hvis ikke kornet er helt modent, eller der måske endda er grønne kerner i den høstede vare, så vil kornet slå sig - og der sker en meget hurtig opvarmning i løbet af det første døgn.

Måler du vandprocenten dagen efter høst, kan den nemt være steget med to procent, og det er her, den reelle fugtighed kan måles. Det er også derfor, grovvaren først laver analysen dagen efter indlevering.

Bevar kornet

Det vigtigste ved opbevaring af korn er en lav temperatur og vandprocent. Hvis ikke det er tilfældet, vil der være et for stort åndingstab, og du har for lidt at sælge eller opfodre. Kornets kvalitet forringes betydeligt, og ved opfodring kan det blive dyrt i stalden.

Hvis ikke kornet er tilstrækkelig tørt, så er det også muligt for kornsnudebiller at udvikle sig. I værste fald kan de i løbet af vinteren æde det meste af korndyngen.

Et minimum er at holde kornet køligt. Se figur 1, hvor det illustreres rigtig fint. 

Figur 1. Kilde: DLG

Ens gennemstrømning

Siloen skal være ens fyldt, så der kommer luft igennem hele dyngen. Det er logik, men ofte ikke tilfældet.

Der skal være et jævnt lag i hele siloen, hvor der er nogenlunde lige meget skidt og fugt alle steder, så der kommer lige meget luft igennem alle områder.

Det er særligt vigtigt at være opmærksom på dette i planlagre, hvor der måske startes med et vådt læs, og det som høstes næste dag er blevet mere tørt.

I amerikanersiloer med omrøring er det muligt at lave en ens vare i hele siloen, men det er ofte vigtigt at starte omrøring, når kornet kan nå omrørerne. Uden omrøring kan der nemt opstå områder, hvor der ikke kommer luft igennem.

Indlægning

Under indlægning er det en god idé at ligge et lag af tørt korn i bunden af siloen, for at luften kan fordele sig ens fra bunden.

Herefter er det vigtigt at ligge ind i ens lag, så der ikke kommer meget skidt eller vådt korn i et område. Hvis ikke der sker en ens indlægning, så er det vigtigt at jævne dyngen med mellemrum.

Gå barfodet på lageret

Specielt i starten skal lageret kontrolleres dagligt. Til det findes der meget godt elektronisk grej, men manuelt tjek er et vigtigt supplement.

Gå igennem dyngen med bare tæer og opsmøgede bukser/shorts med en meters mellemrum og føl efter varmeforskelle, fugt og modstand i kornet. Mens blæseren kører, kan du trække et let klæde eller stykke plast langsomt over dyngen, og så kan du se, om der kommer lige meget luft gennem hele dyngen.

Selvfølgelig kan du også bruge en flowmåler, se foto.


Foto: Flowmåler til vurdering af luftgennemstrømning i siloen

Gør noget ved problemet

Hvis der føles den mindste forskel i korndyngen, så er der grund til at tro, at der er noget galt. Det skal sikres, at der kan komme luft igennem området. Men ofte er det ikke muligt, og det er nødvendigt at tage kornet ud fra disse områder eller foretage en omrøring for at opnå luftgennemstrømning.

Det kan være nødvendigt at tømme lageret og lægge det ind på ny, så kornet bliver blandet til en mere homogen blanding. 

Start blæseren og varme

Hvis ikke kornet er tørt, så skal blæseren startes straks efter, du begynder at fylde den. For hver dag der går, vil temperaturen blive mindre og dagene kortere med lav luftfugtighed.

Den varme luft kan indeholde meget mere vanddamp, og der skal blæses meget færre timer for at opnå en tilstrækkelig tørring. Derfor er det en fordel at tilsætte en passende mængde varme for at spare på omkostningerne til tørring. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.