Driftsleder: Vi har fået sodødeligheden ned på 4 procent - kan hurtigt stige igen

Blog fra grisebedriften: Carsten Sandfær er godt tilfreds med soholdet på Bundgaard, hvor nøgletal som faringsprocent og fravænnede pr. årsso udvikler sig positivt, ifølge seneste e-kontrol.

Af Carsten Sandfær, driftsleder - fortalt til Stig Bundgaard

På vigtige nøgletal som fx faringsprocent og sodødelighed er vi blevet rigtig godt kørende for soholdet på ejendommen Bundgaard.

Det viser den seneste e-kontrol for Bundgaard, som er for 2. kvartal 2023.

Udover Bundgaard driver vi som bekendt også en anden ejendom, Bederholm med klima- og slagtegrise, som vi leverer alle syv kilos grisene til.

På bundlinjen ender vi med 37,4 fravænnede grise pr. årsso for 2. kvartal mod 37,0 for 1. kvartal.

SODØDELIGHEDEN ER NEDE PÅ 4 PROCENT

På Bundgaard er faringsprocenten nu helt oppe på 93,6 for 2. kvartal 2023 mod 92,6 i 1. kvartal. Det er det højeste niveau, jeg har været med til som ansat på en griseproduktion.

Sodødeligheden peger også i den rigtige retning med 4 procent pr. årsso i  2. kvartal mod 7 procent i 1. kvartal. Det er et rigtig flot niveau.

Den lave sodødelighed skyldes nok en kombination af flere faktorer. Først og fremmest et godt tilsyn af erfarne folk. Vi sørger fx for, at alle søer kommer op at stå hver dag. Desuden har vi tiden til det, i og med at vi er to ansatte til 450 søer. Vi har i år heller ikke haft nogle søer, der er døde af varmestress, selv om det har været varmt i en del af 2. kvartal, fordi varmegraderne er kommet langsomt.

Jeg ved dog også godt, at sodødeligheden nemt kan gå i den forkerte retning, hvis vi fx bliver ramt af sygedage hos personalet, og vi så bliver presset arbejdsmæssigt.

Flere nøgletal går i den rigtige retning.

ØNSKE: FLERE LEVENDEFØDTE

Også andre nøgletal går i den rigtige retning på Bundgaard.

Antallet af levendefødte er således steget med 0,2 grise pr. kuld til 18,1 grise.

Dødfødte ligger stabilt på 2 procent. Det er et fint tal i betragtning af, at vi har valgt en strategi med lidt flere ældre søer end i den typiske produktion.

Antal fravænnede grise pr. kuld er faldet med 0,2 grise pr. kuld til 16,2 grise, inklusive ammesøer. Dødeligheden i farestalden ligger på 10,6 procent i 2. kvartal, hvilket er fint, men dog et lille tilbagefald efter 8,6 procent i 1. kvartal.

På bundlinjen ender vi med 37,4 fravænnede grise pr. årsso for 2. kvartal mod 37,0 for 1. kvartal. Antal kuld pr. årsso er steget fra 2,26 til 2,31. Med relativt små farestier er det et ret flot niveau, mener jeg. Jeg tvivler på, at vi kan forbedre tallene meget mere med det nuværende farestaldsanlæg.

Jeg tror også, at ejeren vil være glad, hvis vi kan fastholde de nuværende nøgletal for Bundgaard. Vi vil dog helt sikkert gerne have flere levendefødte, og vi kommer til at arbejde på at få antallet af dødfødte reduceret. 

På Bundgaard har vi startet Pump´n Grow mælkeanlægget op i farestierne, efter det ikke er brugt i tre år.

 

Mælkeanlægget har betydet, at egenfravænningen er steget fra 11,7 grise pr. kuld i 1. kvartal til nu 13,5.

MÆLKANLÆG startet igen  

På Bundgaard har vi startet Pump´n Grow mælkeanlægget op i farestierne, efter det ikke er brugt i tre år. Formålet er først og fremmest at få flere grise gennem staldene på grund af de høje smågrisepriser.

Mælkeanlægget har betydet, at egenfravænningen er steget fra 11,7 grise pr. kuld i 1. kvartal til nu 13,5, fordi grisene generelt er blevet rundere, og færre falder fra. Grisene er nu også større ved fravænning end før, og det er nemmere at få dem i gang med væksten i klimastaldene.  

Grisene får først adgang til at drikke af mælkeanlægget efter halvandet døgn, så de får en opstart på soens råmælk.

Selv om mælkepulveret til anlægget er faldet lidt i pris, er det stadig dyrt, og vi har planer om at påsætte en reduktionsventil, så mælken ikke kommer så hurtigt ud af ventilerne, hvilket medfører spild.

Med mælkeanlægget har vi fået reduceret antallet af ammesøer. Det giver gevinster som færre flytninger og mindre forstyrrelse af grisene, og dermed også sparede arbejdstimer. Til gengæld er der så lidt ekstra arbejde med at rengøre mælkeanlægget, fx at få skyllet slangerne igennem med syre.

Det er også en gevinst, at vi oplever, at grisene er større, når de kommer over i klimastalden, så vi kan reducere forbruget af startfoder.

VI har pt. lidt mere diarre hos smågrisene end normalt, men det er svært at sige om det skyldes mælkeanlægget, eller at der er taget korn fra ny høst i brug, og dette påvirker søernes mælk. 

Vi har ikke fået taget analyser af kornet, men der er helt sikker mere protein i end sidste år. I første omgang har vi skruet ned for sojaskrå i diegivningsblandingen, og derfra vil vi skyde os ind på en god balance.

På Bederholm med klima-og slagtegrise er der installeret nyt Skiold-foderanlæg.

NU OTTE KLIMASTALDE - FORTSAT INGEN SLAGTEGRISE

På Bederholm har vi som nævnt i seneste blog fra juni fået saneret for PRRS.

Vi har nu fået blå SPF certifikat, og der er i dag ingen symptomer eller tegn på PRRS, så vi regner med og håber, at PRRS er et afsluttet kapitel.

Ukrainske Nick, som er den primære arbejdskraft på Bederholm, har færdiggjort renoveringen af nogle gamle stalde, så vi har udvidet antallet af klimastalde fra fem til otte. De nye stalde blev taget i anvendelse 20. maj, og nu passer staldkapaciteten med forsyningen af smågrise fra Bundgaard.

På Bederholm står slagtegrisestaldene fortsat tomme. Det betaler sig bedst at eksportere 30 kilos grisene til Polen, ud over de 20 kilos grise vi efter aftale leverer til den tidligere ejer af Bundgaard.  Hvis vi kan hente et DB på mindst 200 kr. pr. smågris, er det fint. 

Over de seneste to uger er Danish Crowns notering faldet 50 øre, og der kommer nok til at gå en rum tid før den stiger, hvis jeg kender årsvariationen ret. Fordelen ved at vi ikke feder op til slagt, er at vi både slipper for brokgrise og et antal døde slagtegrise.

For tiden er Nick i færd med at tømme en gammel løbeafdeling for inventar, så vi her kan indrette otte små aflastnings- og sygestier til enkelte dyr, som der erfaringsmæssigt altid er for få af. Tilsvarende er det planen at bygge en gammel drægtighedsstald om til slagtegrisestald med plads til 350 stk. 30 kilos grise, så vi er beredt, når slagtegrisene igen giver penge.

Vi har ombygget nogle af de gamle stalde til klimastalde.

Faktaboks

Carsten Sandfær

  • 43 år, uddannet som driftsleder fra Hammerum Landbrugsskole
  • Driftsleder på bedriften Bundgaard/Bederholm ved Vinderup, ejet af Jonas Flye, siden 1. januar 2023
  • Bedriften består af to ejendomme, der ligger to kilometer fra hinanden.
  • Ejer og to ansatte. Medarbejderstaben udvides snart til tre.  
  • Bundgaard har 450 søer og producerer årligt 16.000 stk. syv kilos smågrise. På Bederholm fedes 9.000 af smågrisene op til slagt. De sidste 7.000 smågrise sælges til tidligere ejer af Bederholm.
  • Hjemmeblandet foder i begge besætninger
  • 100 hektar med produktion af korn til grisene

Emneord PLUS, Top2

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle