Betalt indhold af Adama Danmark

Hold din vintersæd i god form med en ren start

En behandling med Legacy 500 SC, lige efter såning lægger en dæmper på fremspiring af ukrudt i din vintersæd og giver din vintersæd et forspring mod tokimbladet ukrudt og græsukudt.

Ved behandling med Legacy 550 SC  danner Lecacy 500 SC en film på jordoverfladen der forhindrer nyt ukrudt i at fremspire når de vokser igennem filmen på jordoverfladen. Legacy 500 SC har specielt god virkning mod agerstedmoder, ærenpris, fuglegræs og tvetand, samt hæmmende virkning på enårig rapgræs og andet græsukrudt. Der vil på mange arealer stadig være behov for at lave en opfølgende behandling, mod græsukrudt, når der er behandlet med Legacy 500 SC, efter såning, da denne løsning alene ikke er effektiv nok overfor de ”grove” græsukrudtsarter.

Ukrudtsstrategi

En tidlig indsats i efteråret med Topik EC giver god effekt på græsukrudt bl.a. mod rajgræs, agerrævehale, flyvehavre og alm.rapgræs. Topik EC er effektivt overfor græsukrudt i vår- og vinterhvede samt i vinterrug og triticale. Virkningsmekanismen i Topik EC er anderledes end de fleste andre græsukrudtsmidler, som anvendes i vintersæd. Det betyder, at der ved anvendelse af Topik EC i efteråret stadig er frit valg på de øvrige græsukrudtsmidler til foråret.


Matrix forsøg mod udsået agerrævehale - der er helt rent hvor en sprøjtning med Legacy før fremspiring af afgrøden - dernæst en blanding af Boxer og Topik og Mateno Duo. 

Kombiner midler og få bedre effekt på de grove græsser

Denne kombination af midler og virkningsmekanismer vil være særdeles effektivt mod græsukrudt som, vindaks,alm.rajgræs og italiensk rajgræs, agerrævehale og alm.rapgræs. Vurder altid bestanden af græsukrudt og læg en strategi der er tilpasset de givne forhold i marken. Topik EC + Olie kan dog også udbringes alene i stadie 11 – 13 hvis fremspiringen af græsukrudt er forsinket. Den bedste effekt opnås ofte når græskrudtet netop er fremspiret og står med et blad synligt. 

Se Hans Jørgen fortælle hvordan man bekæmper og kontrollere vanskelige græsser i vinterhvede.

Faktaboks

LEGACY 500 SCDosering i vintersæd:Efterårsanvendelse stadie 00 - 28: 0,15 l/haForårsanvendelse stadie 20 - 28: 0,24 l/ha

Læs mere om Legacy her.

TOPIK ECVår- og vinterhvede, rug, triticale efterår BBCH 11-13 = 0,2 l/haVår- og vinterhvede, rug, triticale forår BBCH 13-39 = 0,4 l/haAlle behandlinger med Topik EC skal tilsættes 0,5 l/ha olie for at sikre optimal optagelse i ukrudtet og dermed den bedste effekt.Den optimale effekt opnås ved 2 timers tørvejr efter behandling. Størstedelen af effekten er dog allerede sikret efter 30 minutter i tilfælde af, at der skulle komme en uventet regnbyge.

Læs mere om Topik EC her.

Emneord Adama, bekæmp ukrudt, ukrudtsbekæmpelse, Topik EC, græsukrudt, vinterhvede, vintersæd

Betalt indhold af Adama Danmark

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.