Betalt indhold af BASF

Mest effektive bekæmpelse af spildkorn og græsukrudt i vinterraps

For at etablere en god vinterraps er det af afgørende betydning, at der ikke er en kraftig konkurrence fra spildkorn og græsukrudt. Ukrudtsmidlet Focus Ultra er til denne sæson godkendt til split anvendelse i vinterraps, så man med samme produkt nu effektivt kan bekæmpe begge ukrudtsarter.

Landsforsøgene 2022

I Landsforsøgene 2022, side 147 konkluderes det om bekæmpelse af rajgræs:

- I gennemsnit af behandlinger og forsøg er effekten af Focus Ultra ved bedømmelse i oktober på 97 procent og effekten af Agil* på 76 procent.

På side 148: ”Konklusioner efter to års forsøg:

Focus Ultra og Agil har givet en god bekæmpelse af almindelig og italiensk rajgræs. Focus Ultra har haft en bedre effekt end Agil*”

*registrerede varemærke tilhørende Adama

Vejret er mildt, og jordfugtigheden er høj i år. Det betyder, at spildkornet spirer hurtigt og på samme tidspunkt. Det giver mulighed for, at man kan udføre behandling mod spildkorn på det optimale tidspunkt, når spildkornet har 2-3 blade. Et normalt høstspild i korn er på ca. 50 kg pr. hektar. I et svensk forsøg med udsåning af spildkorn i vinterraps er der med et normalt høstspild opnået et merudbytte på 675 kg pr. hektar ved en behandling med Focus Ultra, når spildkornet har 3 blade.
- Focus Ultra har en meget stærk og hurtig virkning mod spildkorn, siger Søren Severin, Crop Manager, BASF Danmark.

Problemet med rajgræs er alvorligt

Rajgræs er et voksende problem i hele landet, fordi det har udviklet resistens mod ALS-midlerne (minimidlerne) og derfor er vanskelig at bekæmpe i korn. Til gengæld er raps en velvalgt afgrøde til at bekæmpe rajgræs, fordi Focus Ultra er meget effektiv mod de fleste arter af græsukrudt. Blot få resistente rajgræsplanter pr. hektar kan sprede sig voldsomt, da hver plante producerer tusindvis af frø. Det kan blive katastrofalt at sige ”det går nok”.

- En effektiv løsning er at dyrke en bredbladedet afgrøder som raps, men også andre afgrøder som f.eks. roer og kartofler, hvor rajgræs kan bekæmpes med Focus Ultra, siger Jakob Skodborg Jensen, Agronomy Manager i BASF Danmark.


Foto: BASF

- Focus Ultra er blevet endnu mere fleksibel at anvende til sæson 2023 i raps. Der er derfor nu kun behov for ét produkt til tidlig bekæmpelse af både splidkorn og græsukrudt, siger Søren Severin, Crop Manager, BASF Danmark.

Med den nye splitgodkendelse til sæsonen er Focus Ultra blevet et endnu mere fleksibelt produkt. Det er nu muligt at bekæmpe spildkorn og græsukrudt med ét og samme produkt.

RÅD FRA BASF’S AGRONOMER

  • Focus Ultra ukrudtsmiddel kan i en splitbehandling i raps effektivt bekæmpe både spildkorn og græsukrudt
  • Der er nu kun behov for ét produkt på hylden til tidlig bekæmpelse af både spildkorn og græsukrudt
  • Blot få resistente rajgræsplanter pr. ha kan sprede sig voldsomt, da hver plante producerer tusinder af frø
  • Focus Ultra er det mest effektive græsukrudsmiddel til bekæmpelse af spildkorn og græsser


Foto:BASF

Faktaboks

Anbefalet løsning mod spildkorn og græsukrudt i vinterraps

  • Spildkorn: 0,75 l Focus Ultra + 0,5 l Dash
  • Opfølgning mod græsukrudt med 3-4 blade: 
  • 1,0 l Focus Ultra + 0,5 l Dash 

Emneord

sponsoreret , BASF , Focus Ultra , ukrudtsmidler , bekæmp ukrudt , rajgræs , landsforsøgene , splitbehandling , spildkorn

Forsiden lige nu